Μονοκατοικία στον Άλιμο

Μελέτη: 
1985
Κατασκευή: 
1986 to 1987
Αρχιτέκτονας
  • Λυκούδης Νίκος