Η Πόλη "Μέσα από το Φακό"

Μελέτη: 
1997
Αρχιτέκτονας
  • Αναστασόπουλος Νίκος