Κατοικία για Ένα Άτομο

Μελέτη: 
1991
Αρχιτέκτονας
  • Αγγελιδάκης Ανδρέας