Τουριστική Αξιοποίηση Χώρου Παλαιών Λατομείων

Β', Βραβείο σε Πανελλήνιο Αριτεκτονικό Διαγωνισμό

Μελέτη: 
1995
Αρχιτέκτονας
  • Μάντζιου Λένα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Καραγιάννη Ε.
  • Κόνιαρη Μ.
  • Χριστοφορίδης Ν.
Στατική Μελέτη
  • Βενετσάνος Π.