Διάκενος Χώρος σε Διασταύρωση Μεγάλης Κυκλοφορίας

Μελέτη: 
1996
Αρχιτέκτονας
  • Αναστασόπουλος Νίκος