Κατάστημα Ηλεκτρονικών Ειδών

Αρχιτέκτονας
  • Βαλσαμάκη Κατερίνα
Στατική Μελέτη
  • Καλλίγερος Χρύσανθος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Δρούγας Ανδρέας