Κτίριο Γραφείων στο Χαλάνδρι

Μελέτη: 
1995 to 1996
Αρχιτέκτονες
  • Ποτηρόπουλος Δημήτρης
  • Νέλλα-Ποτηροπούλου Λιάνα
Στατική Μελέτη
  • Δεσποτόπουλος Β.
  • Γιακουμή Δ.
Μηχανολογική Μελέτη
  • ΛΔΚ Ε.Π.Ε.