Μεταλλικό Κτίριο Γραφείων - Αποθηκών στη Μεταμόρφωση Αττικής

Μελέτη: 
2000 to 2001
Κατασκευή: 
2000 to 2001
Αρχιτέκτονες
  • Χαμηλοθώρης Νάσος Ε.
  • Παναγιωτοπούλου-Δουριδά Δάνια
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Κυριαζής Η.
  • Καβάλα Φ.
Στατική Μελέτη
  • Γιαζλάς Ηλίας
Μηχανολογική Μελέτη
  • Γραφείο Αγγελίδη - Αξιώτου
  • Δρακούλη Χ.
Φωτογραφίες
  • Βρεττάκος Γιώργος