Κτίριο Γραφείων - Καταστημάτων του Ομίλου Α - Α Holdings

Μελέτη: 
2000 to 2001
Κατασκευή: 
2000 to 2003
Αρχιτέκτονας
  • Αθανασόπουλος Χρ.
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Παπαπαναγιώτου Δ.
  • Παπανικολάου Φ.
  • Μαρίνος Κ.
  • Χρηστίδη Β.
Στατική Μελέτη
  • Θ. Τσιμώνος & Σία Ε.Ε.
Μηχανολογική Μελέτη
  • ΛΔΚ Ε.Π.Ε.
Κατασκευή
  • ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.