Συγκρότημα Κτιρίων Γραφείων στη Νέα Κηφισία

Μελέτη: 
1998 to 1999
Κατασκευή: 
1999 to 2001
Αρχιτέκτονες
  • ΜΟΒΑρχιτέκτονες
  • Μπασκόζος Βασίλης
  • Τσαγκαράκη Δαρεία
Στατική Μελέτη
  • Μαλανδράκης Π.
  • Κουζέλης Α.
Μηχανολογική Μελέτη
  • ΗΛΜΜΕ
Φωτογραφίες
  • Δανιηλίδης Νίκος