Το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά

Έδρα του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Γιάννης Κίζης & Συνεργάτες
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
 • Βενιανάκης Ν.
 • Ζαβολέας Ιωάννης
 • Καβαλλίνης Ι.
 • Κονίδα Μ.
 • Λεβέντης Δ.
 • Λίλιου Σ.
 • Μάντζιου Λένα
 • Φαραντούρη Ν.
Μελέτη Εφαρμογής
 • Αρχιτεκτονική Ε.Π.Ε. Π. Γραμματόπουλος, Χ. Πανουσάκης & Συνεργάτες
 • Μαυρακάκης Κ.
 • Βαρουδάκης Αριστομένης
 • Βαρουδάκης Γιώργος
Στατική Μελέτη
 • Κουμούσης Β.
 • Ι. Μαρνέρης & Συνεργάτες
Μηχανολογική Μελέτη
 • INSTA Ε.Π.Ε.
 • ΗΛΜΜΕ