Πενταώροφη Πολυκατοικία σε Pilotis στο Χαλάνδρι

Μελέτη: 
2002 to 2003
Κατασκευή: 
2003 to 2004
Αρχιτέκτονας
 • ΑΚΚΜ
Ομάδα Μελέτης
 • Αμπακούμκιν Δαμιανός
 • Καββαδάς Γιώργος
 • Καλογιάννης Αθανάσιος
 • Μπούτης Σπύρος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
 • Εμμανουήλ Ε.
 • Ψιμάρα Δ.
Στατική Μελέτη
 • Γκλαβάς Γ.
Μηχανολογική Μελέτη
 • Χρονόπουλος Α.
Κατασκευή
 • ΛΜΝ ΑΤΕΕ
Φωτογραφίες
 • Λάζαρης Σπύρος