Κατοικία στην Ποτιδαία Χαλκιδικής

Μελέτη: 
2000
Κατασκευή: 
2003 to 2004
Αρχιτέκτονας
  • Καλογήρου Νίκος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Βασιλειάδης Τέλης
  • Μαυρίδης Λ.
  • Γκιάτας Κ.