Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Μήτηρ του Ηγαπημένου"

Αρχιτέκτονας
  • Ροηλίδης Ιωσήφ
Στατική Μελέτη
  • Δούδαλης Γιώργος
  • Δούδαλης Γιώργος
Φωτογραφίες
  • Ροηλίδης Ιωσήφ