Πολυκέντρο Δενδροποτάμου

Αρχιτέκτονες
 • Παπανικολάου Μόρφω
 • Σακελλαρίδου Ρένα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
 • Λεωκράτης Ν.
 • Φάρκωνα Ε.
 • Λαμπρινός Φ.
 • Οικονομίδου Αλεξάνδρα
 • Βλαχονάσιου Ε.
 • Γιαννόπουλος Γ.
 • Ραϊδης Δ.
 • Παπαδημητρίου Ε.
Φωτογραφίες
 • Καλαποδάς Δημήτρης