Κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό

Αρχιτέκτονας
  • Σαμούρκα Ζωή
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Καραμπάτσου Γαβριέλλα
  • Μπουλούμπαση Τάνια
  • Τζατζάνης Σπύρος
Στατική Μελέτη
  • Γεωργοστάθης Δημήτρης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Ασκητόπουλος Γ.
Κατασκευή
  • Μπαδογιαννάκις Δ.
  • Μαρασίδης Γρ.
Φωτογραφίες
  • Αττάλη Εριέτα
  • Σμαραγδή Α.