Κατοικία στη Μύκονο

Αρχιτέκτονας
  • Μανιδάκης Μιχάλης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Χαριτάτος Χάρης
Στατική Μελέτη
  • Γράψας Δ.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Πράσινος Ν.
Φωτογραφίες
  • Θωμόπουλος Κώστας