Κτίριο Γραφείων στην Αθήνα

Αρχιτέκτονες
  • Ησαίας Δημήτρης
  • Παπαϊωάννου Τάσης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Φίλιππα Κατερίνα
  • Φτάρα Κατερίνα
Στατική Μελέτη
  • Δεληβοριάς Ν.
  • Κουβόπουλος Γ.
  • Ψιάκης Γ.
Μηχανολογική Μελέτη
  • ΦΑΣΜΑ - Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.
Φωτογραφίες
  • Αμπατζής Τ.
  • Ράντου Σ.