Νέα Μονάδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.

Αρχιτέκτονες
  • Κωτσιόπουλος Αναστάσιος
  • Παπανικολάου Μόρφω
  • Σακελλαρίδου Ρένα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Οικονομίδου Αλεξάνδρα
Κατασκευή
  • ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Ε.
Φωτογραφίες
  • Λουιζίδης Μπάμπης