Κατοικία στην Αίγινα

Αρχιτέκτονες
  • Μακρής Γιώργος
  • Καλαβρυτινού Γιώτα
Στατική Μελέτη
  • Τσοπανάκης Ι.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Φιλιππίδης Μιχάλης
Φωτογραφίες
  • Μακρής Γιώργος
  • Καλαβρυτινού Γιώτα