Μνημείο της Ελληνικής Αεροπορίας στην Ελευσίνα

Μελέτη: 
1990
Κατασκευή: 
1990
Αρχιτέκτονας
  • Χατζηλάκος Θανάσης