Καλύβι στο Πήλιο

Μελέτη: 
1987 to 1988
Κατασκευή: 
1987 to 1988
Αρχιτέκτονας
  • Τσιγαρίδα Κατερίνα
Φωτογραφίες
  • Νικολέρη Χ.
  • Αντωνιάδης Θ.
  • Καραγιάννης Μ.