Συγκρότημα Δέκα Κατοικιών στη Δροσιά

Μελέτη: 
1989
Κατασκευή: 
1991 to 1994
Αρχιτέκτονες
  • Ποτηρόπουλος Δημήτρης
  • Νέλλα-Ποτηροπούλου Λιάνα
Φωτογραφίες
  • Καλαποδάς Δημήτρης