Κατοικία στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης

Μελέτη: 
1981 to 1984
Κατασκευή: 
1985 to 1988
Αρχιτέκτονες
  • Πανέτσος Πάνος
  • Τσιγαρίδα Κατερίνα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Κυριακού Άννα Στυλιανή
Φωτογραφίες
  • Νικολέρη Χ.
  • Αντωνιάδης Θ.
  • Καραγιάννης Μ.