Κτίρια Γραφείων Μηχανικής Α.Ε. - Generali στο Μαρούσι

 •  

Μελέτη: 
1992 to 1993
Κατασκευή: 
1993 to 1995
Αρχιτέκτονες
 • Κούρκουλας Ανδρέας
 • Κοκκίνου Μαρία
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας
 • Πεπονής Ιωάννης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
 • Γιαννούση Λουίζα
 • Δίτσας Ιωάννης
 • Μπερτάκη Ηρώ
 • Λεπτουργού Έλη
 • Πανηγύρης Κωστής
 • Πάνου Αντωνία
Στατική Μελέτη
 • Καρυδάκης Φ.
 • Ι. Μαυράκης & Συνεργάτες ΕΠΕ
Μηχανολογική Μελέτη
 • Καμαρινός Τ.
Φωτογραφίες
 • Coulon Aspe
 • Πανταζοπούλου Σ.
 • Καβαδίας Θ.