Κατοικία στα Μεσόγεια

Μελέτη: 
1989 to 1990
Κατασκευή: 
1990 to 1992
Αρχιτέκτονες
  • Κούρκουλας Ανδρέας
  • Κοκκίνου Μαρία
Φωτογραφίες
  • Coulon Aspe