Κατοικία στην Καλαμάτα

Μελέτη: 
1991
Κατασκευή: 
1994
Αρχιτέκτονες
  • Μωραίτης Κώστας
  • Αθανασόπουλος Τάσος
Φωτογραφίες
  • Βρεττάκος Γιώργος
  • Τσέλιος Κ.