Κτίριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο

Μελέτη: 
1988
Κατασκευή: 
1988 to 1989
Αρχιτέκτονες
  • Αδαμάκης Κωνσταντίνος
  • Γαλλή Ελένη
  • Νικολάου Δήμητρα
  • Φιλιππιτζής Δημήτρης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Κωτσιόπουλος Αναστάσιος
  • Προγκίδης Κωνσταντίνος
Φωτογραφίες
  • Καλαποδάς Δημήτρης