Συγκρότημα Τριών Κατοικιών στην Εκάλη

Μελέτη: 
1998 to 1999
Κατασκευή: 
2000 to 2003
Αρχιτέκτονας
  • Κτενάς Νίκος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Βασιλάκου Κατερίνα
  • Κουτουμάνος Παύλος
Στατική Μελέτη
  • Κανελλόπουλος Αντώνης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Παναγιώτου Παναγιώτης