Κατοικία στο Διόνυσο

Μελέτη: 
1996 to 1998
Κατασκευή: 
1996 to 1998
Αρχιτέκτονες
  • 3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες
  • Κοντόζογλου Καλλιόπη
Στατική Μελέτη
  • CCC Engineering
Μηχανολογική Μελέτη
  • Μητρόπουλος Κώστας
Φωτογραφίες
  • Αττάλη Εριέτα