Τριώροφο Κτίριο στο Παλαιό Ψυχικό

Μελέτη: 
2004 to 2005
Κατασκευή: 
2005 to 2007
Αρχιτέκτονας
  • archsign
Ομάδα Μελέτης
  • Παπαλεξόπουλος Δημήτρης
  • Σταυρίδου Αθηνά
Στατική Μελέτη
  • Χατζής Παναγιώτης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Μαλαχίας Γεώργιος