Συγκρότημα Τεσσάρων Εξοχικών Κατοικιών στην Αίγινα

Μελέτη: 
2005 to 2007
Κατασκευή: 
2005 to 2007
Αρχιτέκτονας
  • Μπεράχα Ματίλντα
Στατική Μελέτη
  • Σούσης Δανιήλ
Μηχανολογική Μελέτη
  • INSTA Ε.Π.Ε.
Κατασκευή
  • Πολίτης Άγγελος