Εξοχική Κατοικία στην Ορεινή Δωρίδα

  •  

Μελέτη: 
1993
Κατασκευή: 
1994 to 1997
Αρχιτέκτονας
  • Μάντζιου Λένα
Στατική Μελέτη
  • Καρνάκης Νίκος
Φωτογραφίες
  • Στάμου Γιάννης
  • Μάντζιου Λένα