Κατοικία στο Ριμπάρι Κερατέας

Μελέτη: 
1992 to 1993
Κατασκευή: 
1995
Αρχιτέκτονες
  • Ησαίας Δημήτρης
  • Παπαϊωάννου Τάσης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Φίλιππα Κατερίνα
  • Φτάρα Κατερίνα
Στατική Μελέτη
  • Μπαλλιάν Παύλος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Φιλιππίδης Μιχάλης
Φωτογραφίες
  • Αμπατζής Τ.
  • Ράντου Σ.