Κατοικία στα Περίχωρα του Ναυπλίου (Άγιος Αδριανός)

Κατασκευή: 
1993
Αρχιτέκτονας
  • Ζαμπίκος Άρης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Βακαλοπούλου Μάρθα
Στατική Μελέτη
  • Χατζηστεργίου Γιώργος
Φωτογραφίες
  • Λουιζίδης Μπάμπης
  • Cunliffe Cathy