Εξαώροφο κτήριο γραφείων Ανώνυμης Εταιρείας με δύο υπόγειους ορόφους στην Αθήνα

Αρχιτέκτονας
  • Αλεξάνδρα Καλλίρη & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες