Δημαρχείο & Κέντρο Πολιτισμού Γέρακα

Αρχιτέκτονες
  • Νέλλα-Ποτηροπούλου Λιάνα
  • Ποτηρόπουλος Δημήτρης