Πλατεία «Παραμάνα», Μελέτη της κεντρικής Πλατείας του Δήμου Θέρμης

  •  

  •  

  •  

  •  

Αρχιτέκτονες
  • Κονταξάκης Δημήτρης
  • Κοσμίδου Μαρία-Ελένη
  • Παπαδημητρίου Σπύρος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Χατζημιχάλη Μερόπη
  • Ιωακειμοπούλου Αγγελική