Συγκρότημα Κτιρίων Αμφιθεάτρου & Βιβλιοθήκης της Σχολής Ικάρων

 •  

Μελέτη: 
2001
Κατασκευή: 
2003
Αρχιτέκτονες
 • Γουναρόπουλος Η.
 • Α. Κωστίκας Ο.Ε.
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
 • Γουναροπούλου Δέσποινα
 • Δεληγιάννη Αναστασία
 • Εμμανουηλίδου Βασιλική
 • Μπαζός Πέτρος
 • Σπυρίδωνος Γιώργος
 • Rubin Richard
Μηχανολογική Μελέτη
 • Ακτερ Α.Ε.
Στατική Μελέτη
 • ΟΜΕΤΕ Α.Ε.