Κτίριο δύο κατοικιών στου Παπάγου

  •  

Αρχιτέκτονας
  • Κτενάς Νίκος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Βασιλάκου Κατερίνα
  • Κουτουμάνος Παύλος
Φωτογραφίες
  • Αττάλη Εριέτα