Διαίρεση & Περιστροφή: σπίτι για διακοπές στη Νάουσα

  •  

  •  

Μελέτη: 
2005
Κατασκευή: 
2005 to 2008
Αρχιτέκτονας
  • Καλογήρου Νίκος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Βασιλειάδης Τέλης
  • Βασιλειάδης Πρόδρομος
  • Καλογήρου Αρτέμ Μαρί
  • Κοτσιώρης Βαγγέλης