Πολυκατοικία στη νέα Σμύρνη

  •  

  •  

Αρχιτέκτονας
  • mplusm
Ομάδα Μελέτης
  • Φιλιππίδης Μέμος
  • Νικολούτσου Μαρίτα