Κατοικία στο Ψυχικό

  • Όψη δρόμου

  • Ανατολική όψη

  • Δυτική όψη

  • Εσωτερική αυλή ορόφου

  • Εσωτερική αυλή ορόφου

  • Καθιστικό

  • Εσωτερικό πρώτου ορόφου

Μελέτη: 
2000
Κατασκευή: 
2001 to 2006
Αρχιτέκτονας
  • Νικολακόπουλος Παντελής
Στατική Μελέτη
  • Γεωργοστάθης Δημήτρης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Τζαμουράνης Ηλίας

Το κτίριο βρίσκεται σε μία περιοχή αμιγούς κατοικίας κοντά στο κέντρο της πόλης και επιδιώκει την επίλυση των αυστηρών δεδομένων, που προκύπτουν από τον περιορισμένο χώρο του τυπικού ορθογωνικού οικοπέδου, τον προσανατολισμό και το πρόγραμμα για μία πενταμελή οικογένεια.
Η κατοικία ακολουθεί το επίμηκες σχήμα του οικοπέδου, με μία γραμμική διάταξη σε κάτοψη και κατά μήκος τομή. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό καθορίζει την εγκάρσια τομή, επιτρέποντας στον ήλιο να εισχωρεί σε όλους τους κύριους χώρους, παρά τη μικρή απόσταση από το γειτονικό κτίριο. Κατά μήκος της βόρειας πλευράς βρίσκεται η είσοδος και αναπτύσσονται οι χώροι κίνησης, όπου μία συνεχής ευθύγραμμη σκάλα συνδέει λειτουργικά και οπτικά τα τρία επίπεδα της κατοικίας, μέσω της διαγώνιας αυτής κίνησης.
Στη νότια πλευρά, ο διαμπερής χώρος διημέρευσης στο ισόγειο καταλαμβάνει όλο το μήκος του κτιρίου, έχοντας υπερυψωμένο ένα τμήμα της οροφής του, ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεχόμενο άνοιγμα προς το νότο. Αντίστοιχα στον πρώτο όροφο, επάνω από το υπερυψωμένο τμήμα του ισογείου, εκτείνεται μία εσωτερική αυλή με διαφορά στάθμης από τους εσωτερικούς χώρους που έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Η αυλή καταλαμβάνει το ένα τρίτο της κάτοψης, σχηματίζοντας έναν εσωστρεφή υπαίθριο χώρο, που είναι ταυτόχρονα ανοικτός προς τον ουρανό, το δρόμο και τον κήπο.
Το γεγονός ότι μη διακοπτόμενοι χώροι εκτείνονται σε όλο το μήκος της κατοικίας σε διαφορετικά επίπεδα, μετατρέπει τις όψεις του δρόμου και του κήπου σε εκφράσεις της εγκάρσιας τομής του κτιρίου.