Αναστασιάδης Δημοσθένης

Κατοικία στη Φιλοθέη

Αρχιτέκτονας

Κατοικία ΙΙ στο Σχοινιά Αττικής

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας