Καναρέλη Βασιλική Τσίτσα

Φάρος Λιμένος Βόλου

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας

Ιερός Ναός Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας