Μακρής Γιώργος

Κατοικία στην Αίγινα

Αρχιτέκτονας