Μανιδάκης Αντώνης

Κατοικία Χ. Κερασιώτη στον Σχοινιά

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας