Παλάσκας Γιώργος

Κατοικία στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας