Χαριτάτος Χάρης

Κατοικία ΙΙ στο Σχοινιά Αττικής

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας

Κατοικία στη Μύκονο

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας