Κατσαράκη Μαλαματένια

Κατοικία στη Ρόδο

Μηχανολογική Μελέτη